VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Pusat Kecemerlangan Peradaban Melayu dan Permuziuman Antarabangsa

Komited mengangkat Peradaban Melayu dan Permuziuman sebagai asas peradaban negara yang menyumbang kepada kemakmuran global

MISI