VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Rujukan Peradaban Melayu Berdasarkan Pendidikan Sepanjang Hayat.

 

MISI

Untuk Mengintegrasikan Biasiswa Peradaban Melayu  Melalui Penyelidikan Dengan Pelaksanaan Aktiviti Pengembangan Pengetahuan Serta Membuat Perpustakaan Digital Untuk Rujukan Kolaboratif Intelektual.