Penyelidikan

Penyelidikan adalah teras kepada aktiviti institusi ini. Penyelidikan yang dijalankan di institut ini adalah di peringkat pasca siswazah dengan keutamaan diberikan kepada pasca kedoktoran. Penyelidik boleh terdiri daripada staf akademik UPSI sendiri dan juga ulama lain dari dalam atau luar negara. Selain itu, penyelidikan juga dijalankan secara dalaman oleh kakitangan Institut.

TUJAHAN PENYELIDIKAN

Bahasa dan Kesusasteraan

Warisan dan Budaya Melayu

Falsafah Melayu

Politik, Agama dan Sistem Kepercayaan

 • Sejarah Perkembangan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu
 • Bahasa dan Kesusasteraan dalam pelbagai disiplin ilmu
 • Bahasa dan Kesusasteraan Melau Penggerak Perpaduan
 • Linguastik dan Lingustik Terapan Alam Melayu
 • Manuskrip Alam Melayu-Filologi
 • Bangunan Bersejarah, Arkeologi dan Antiquiti
 • Kesenian dan Muzik Tradisional
 • Landskap Melayu
 • Adat dan Tradisi Melayu
 • Persenjataan dan Seni Bela Diri Melayu
 • Ekopelancongan
 • Sejarah Falsafah Melayu
 • Metafizik Melayu
 • Epistemologi Melayu
 • Etika Melayu – Ethos
 • Logikal Melayu
 • Estetika Melayu
 • Islam dan Pandangan Dunia Melayu
 • Kepimpinan Politik Melayu
 • Pendidikan Pondok Alam Melayu
 • Pengurusan dan Pentadbiran Alam Melayu
 • Diaspora Melayu

Orang Asal dan Etnik Pribumi

Ekonomi, Sains dan Teknologi

Genealogi

Institusi Raja

 • Kesenian dan Muzik
 • Sistem Kepercayaan
 • Seni Bela Diri
 • Adat dan Tradisi
 • Herba dan Gastronomi
 • Kejuruteraan Alam Melayu
 • Seni Bina dan Landskap Alam Melayu
 • Biodiversiti Flora dan Fauna
 • Pelayaran dan Teknologi Air
 • Perbankan Melayu
 • Migrasi dan Kependudukan
 • Transformasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Pesisiran Melayu
 • Kewangan dan Sejarah Ekonomi
 • Susur Galur, Salasilah dan Nasab
 • Kajian Susur Galur Kepimpinan
 • Keluarga dan Kekeluargaan Melayu
 • Sejarah dan Susur Galur
 • Artifek dan Kesenian Istana
 • Peranan, Pemikiran dan Kepimpinan Kesultanan Melayu
 • Cabaran dan Penerimaan Masyarakat Moden
 • Undang-undang dan Perlembagaan