PEJABAT PENGARAH

PENGARAH, INSTITUT PERADABAN MELAYU (C VK7)

Profesor Dr. Tajul Shuhaizam bin Said

tajul@fskik.upsi.edu.my

05-4505303

SETIAUSAHA PEJABAT N29

Encik Ahmad Ridzuan bin Abu Bakar

ridzuanab@upsi.edu.my

05-4505303