4P – PASCAASISWAZAH, PENYELIDIKAN, PENERBITAN & PENGKOMERSIALAN

TIMBALAN PENGARAH DS52

Dr. Hasrina Binti Baharum

hasrina@fbk.upsi.edu.my

05-4506406

PEGAWAI TADBIR N44

Puan Maziah Zee Binti Abdullah

maziah@upsi.edu.my

05-4506640

PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

Puan Nazatul Salmi binti Soid

salmi@upsi.edu.my

05-4505085