Untitled Document

Prof. Madya Dr. Mazdi Bin Marzuki

Pensyarah Kanan di Fakulti Sains Kemanusiaan

Berpengalaman sebagai Pensyarah di Jabatan Geografi, Fakulti Sains Kemanusiaan selama 17 tahun.

Kepakaran dalam Geografi (Pengangkutan) dan Antropologi

 

Penyelidikan yang  sudah tamat:

  1. Situasi pilihan Mod Pengangkutan Pelajar Sekolah di Kawasan Pendalaman : Kajian di Gua Musang dan Grik.
  2. Penggunaan Pengangkutan Jalan Raya Dan Keselamatan Pelajar Sekolah : Kajian Kes di Daerah Batang Padang.
  3. Impak Pencemaran Bunyi Pengangkutan Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah-sekolah KL.
  4. Aksesbiliti Masyarakat Luar Bandar terhadap Kemudahan Sosial: Kajian di Hulu Tembeling , Pahang.
  5. Aksesbiliti Geografi Untuk Trip Sekolah di Kalangan Masyarakat Orang Asal: Kajian di Majlis Daerah Tapah.

Penyelidikan yang sedang dijalankan:

  1. Kualiti Hidup Masyarakat Luar Bandar Dalam Arus Transformasi Negara : Kajian Di Hulu Terengganu.
  2. Survival Perkhidmatan Pengangkutan Awam Air sebagai Warisan Negara: Kajian Terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Air di beberapa Negeri Terpilih di Malaysia.