Untitled Document

Dr. Nordiana Binti Hamzah

Pensyarah Kanan di Fakulti Bahasa dan Komunikasi. 

Berpengalaman  sebagai Pensyarah Institut Pendidikan Guru (IPG KPM), guru di sekolah menengah dan sekolah rendah selama 24 tahun ( ADIGURU-Pakar rujuk Bahasa Melayu di IPG dan Guru Cemerlang Bahasa Melayu Sekolah Menengah) 

Kepakaran dalam Kesusasteraan Melayu Moden dan Pendidikan Kesusasteraan Melayu.

 

Penyelidikan yang  sudah tamat:

  1. Kemahiran Berfikir Menggunakan Pemetaan I-Think dalam Pengajaran dan Pembelajaran Menulis Sajak Nasionalisme (2016-2017- Ketua )

 

Penyelidikan yang sedang dijalankan:

  1. Empati Guru dengan Murid dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu (2017-2018-Ketua).
  1. Penjanaan Teori Estetika Landskap Budaya Melayu Melalui Kajian Terhadap Kota Melayu Lama dalam Teks Sastera Tradisional dan Kelestariannya dalam Konteks Kini (2017- 2019-Penyelidik Bersama).
  1. Kajian Gambaran Akal Budi Melayu dalam Kesusasteraan Melayu Tradisional Berdasarkan Pendekatan Sosiologi Sastera (2017-2019-Penyelidik Bersama).
  1. Impact of ECCE on Human Capital Development (2015-2019- Penyelidik Bersama).
  2. Analisis Kaedah Pedagogi dan Pengetahuan Isi Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu (2017-2018-Penyelidik Bersama).