Untitled Document

Prof. Madya Dr. Adenan Bin Ayob

Pensyarah Kanan di Fakulti Bahasa dan Komunikasi

Berpengalaman sebagai Pensyarah selama 9 tahun di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu.

Kepakaran dalam bidang Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu

 

Penyelidikan yang  sudah tamat:

  1. Kelestarian Istilah Teknologi Berbahasa Melayu Dalam Kursus-kursus Kemahiran Teknikal di Institut Latihan: Satu Kajian Tentang Interpretasi Sikap dan Amalan Belia Serta Cadangan Pembangunan.
  2. Kesan Penggunaan Bahan Bacaan Interaktif terhadap Pencapaian Kefahaman Membaca Kanak-kanak Tahun Dua.
  3. Pembinaan Set Pengujian dan Instrumen Pentaksiran Bahasa Melayu Digital untuk Sekolah Rendah.
  4. Kajian Bahasa Beradat Dalam Istiadat-Istiadat Masyarakat Adat Pepatih dan Temenggong.
  5. Kajian Bahasa Anologi Dalam Pantun-pantun Masyarakat Baba dan Nyonya Melaka.

Penyelidikan yang sedang dijalankan:

  1. Integrasi Pedagogi dan Multimedia dalam Model Sistem Penulisan Karangan Fakta.
  2. Pembangunan Bahan Penskoran Digital untuk Pentaksiran Penulisan Karangan Tingkatan Tiga.