Untitled Document

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Bin Husain

Pensyarah Kanan di Fakulti Pembangunan Manusia

Berpengalaman sebagai Pensyarah selama 15 tahun di Jabatan Pengajian Pendidikan

Kepakaran dalam bidang Falsafah & Kurikulum Pendidikan

 

Penyelidikan yang sudah tamat:

  1. Mereka Bentuk Model Pengajaran Pendidikan Pelbagai Budaya (Multi/Intercultural Educational) Dalam Kurikulum dan Pengajaran Mata.
  2. Penggunaan Alat Muzik terhadap Daya Imaginasi Kreatif Kanak-Kanak.
  3. Implikasi Pendidikan Multibudaya (Multicultural Education) Dalam Kurikulum Sekolah Rendah Di Malaysia dan Indonesia.
  4. Faktor Gender dalam Pencapaian Calon STPM.
  5. Kajian Pemilihan Kemudahan dan Prasarana Di Institusi Pendidikan di Bawah KPM.